Het bestuur van Stichting Ayubowan bestaat op dit moment uit zes personen:

Het bestuur vergadert ca. 6x per jaar en houdt tussentijds telefonische vergaderingen. Twee keer per jaar organiseert zij een dag voor alle contactpersonen. Deze contactpersonendag is een waardevol moment, omdat de contactpersonen als schakel tussen het tehuis en de schrijfouders weten wat er speelt en of er zorgen zijn. Dankzij wijzigingen in de wetgeving is het regelmatig noodzakelijk elkaar hiervan op de hoogte te stellen, zodat we blijven voldoen aan de eisen die diverse keurmerken stellen. We zijn tenslotte ANBI gecertificeerd.

Daarnaast is het een bewuste keuze van het bestuur geweest om het CBF keurmerk niet aan te schaffen vanwege de hoge kosten. Echter handelen wij wel naar de eisen van het CBF en voldoen wij ruim aan de norm om het keurmerk te mogen dragen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en ervoor te zorgen dat we onze missie en visie in ons handelen zien terugkomen.

De notulen zijn voor alle contactpersonen toegankelijk. Zij beschikken over een toegangscode om die te bekijken.