Beginpagina > projecten > Bijles St. Cecilia’s Girls’ national school in Batticaloa (Project 2012-10)

Bijles St. Cecilia’s Girls’ national school in Batticaloa (Project 2012-10)

Na afronding van het bijles project aan de St. Cecilia’s Girls’ national school in Batticaloa is opnieuw een aanvraag ingediend dit project met één jaar te verlengen. Gezien de eerdere ervaring en de eigen ervaringen die we hebben opgedaan tijdens het werkbezoek in januari 2012, heeft Stichting Ayubowan besloten wederom dit studieproject te continueren.

Zoals aangegeven betreft het ook dit keer het geven van bijles aan kinderen die moeilijk met de reguliere lessen mee kunnen komen. De gelden worden ook dit jaar weer gebruikt voor de aanschaf van alle lesmaterialen, daarbij valt te denken aan boeken, schriften, pennen etc.

Door deze bijlessen komt een goede toekomst van die kinderen een stap dichterbij. Stichting Ayubowan is dan ook van mening dat de kinderen met een goede opleiding in Sri Lanka beter af zijn, aangezien zij zo op eigen benen komen te staan. Dit sluit dan ook naadloos aan op zowel de doelstellingen van ons alsmede één van de millenniumdoelen.

Dit jaar worden bijlessen georganiseerd voor twee vakken, te weten wiskunde en Engels.

De huidige status van het project is dat het door het bestuur is goedgekeurd en dat het contract getekend retour is gekomen. De betaalopdracht is gemaakt en de ontvangst van het geld is uit Sri Lanka ontvangen. Inmiddels zijn de bijlessen gestart wat betekent dat de kinderen hun kansen op een betere toekomst door uw steun hiermee aan het vergroten zijn.

Bij het getekende contract heeft de zuster eveneens een kort berichtje meegestuurd waarin ze aan heeft gegeven dat de kinderen door de hulp van onze stichting hoge resultaten hebben gehaald het afgelopen (ook door Stichting Ayubowan ondersteund). Het O-level (MAVO niveau) bleken 89% van de kinderen het Engelse examen en 75% van de kinderen het Wiskunde examen met goed gevolg te hebben afgelegd.

Voordat onze stichting met de ondersteuning van de bijlessen begon waren deze resultaten zelfs onder de 50%. Een zeer mooi resultaat waaruit blijkt dat gerichte hulp bij een aantal moeilijke vakken een zeer goede uitwerking heeft op de studieresultaten en indirect dus ook bijdraagt aan een betere toekomst voor deze studenten.

Inmiddels is ook dit project weer afgerond. Volgens afspraak hebben we na ieder semester een annual report ontvangen waarin is uitgelegd hoe het geld is besteed. Qua uitgaven is het volledig op schema en is het uitgegeven aan de juiste zaken, namelijk Engelse lessen, wiskunde, natuurkunde en aanschaf van examenstukken.

Het totaalbedrag van dit project is uiteindelijk uitgekomen op LKR 90.900. Inclusief de transactiekosten en koersverschillen vertegenwoordigd dit een bedrag van € 550.