Beginpagina > projecten > Bouw muur om huis voor ongewenst zwangere meisjes in Zuidoosten Sri Lanka (project 2014-21)

Update project december 2015:

Stichting Ayubowan, tientallen jaren actief voor kinderen en ouderen, werkt graag aan continuïteit. Niet ergens ‘voorbij vliegen’ en even iets goed doen, maar structureel. Als je overal wat druppelt……… gaat er niets groeien. Als je op één plaats steeds een beetje water geeft, gaat er wel wat groeien. Dat doet Ayubowan. Jarenlang werken met kinderhuizen en integer werkende instellingen zoals met de Stichting Meth Sewa.

Bijna 40 gehandicapte kinderen worden daar verzorgd. Door eerdere steun van de Stichting Ayubowan zitten ze nu onder een goed dak, in plaats van in de brandende zon. Maar ook medicijnen en fysiotherapie zijn hard nodig. Maar er gebeurt meer.

Een heel bijzonder project: de bouw van een huis voor ongewenst zwangere meisjes. Ongelooflijk, van soms 11 of 12 jaar. Dat huis is gerealiseerd met steun van sponsors die niet met hun naam ‘te koop lopen’.  Ze helpen, zonder daar publiciteit mee te verwerven. Een heel integere opzet. Geweldig. Wij zijn aanwezig geweest bij de opening van dat huis, maar toen? De regering stelde eisen aan de veiligheid van de kinderen. Kinderen, ongewenst zwanger. Die moeten in veilige omstandigheden hun kinderen kunnen baren, zonder last of hinder van de familie of van de omgeving. Want vaak is de zwangerschap het gevolg van incest. Dus om hun verblijf bij Meth Sewa ook daadwerkelijk veilig te laten zijn, moest er een muur om het huis worden gebouwd. Ayubowan HELP.

Dat vraagt wel een afweging van de Stichting Ayubowan, want het geld dat wordt gegeven wordt zo rechtstreeks mogelijk aan de kinderen besteed. Niet aan gebouwen en infrastructurele voorzieningen zoals dat met een mooi woord heet. Maar……..dat huis….dat was toch ook al iets bijzonders?  Ja, dus om het project ook goed af te ronden, is gesproken met de sponsors. Met resultaat. Want op het moment dat deze Ayubowan Informeert in de bus valt, kan ook het bericht van Stichting Meth Sewa ontvangen zijn dat de muur om het perceel gereed is. Want de leiding van Meth Sewa rapporteert keurig de resultaten.  Dat maken we ook wel eens anders mee. Ons streven is om het geld voor de kinderen ook voor 100% aan de kinderen ten goede te laten komen. Dus willen wij regelmatig worden geïnformeerd over de besteding van het geld. Ook bij het komend werkbezoek wordt daar veel aandacht aan besteed. Maar de mensen van Meth Sewa doen regelmatig en zorgvuldig verslag. Zo hoort het ook. Dus is het fijn om te informeren over de resultaten die geboekt zijn. Bijgaand dan ook prachtige foto’s (hierboven). En als u meer wilt weten? Meth Sewa doet zijn best om met een mooi woord transparant te zijn. Ze zitten zelfs op Facebook!  Niet elke dag want er moet voor de kinderen gezorgd worden. Maar wel belangrijk om steun voor het werk te krijgen en te laten zien wat je doet. Omdat eens per twee jaar een bestuursdelegatie de vakantie gebruikt om projecten op Sri Lanka te bezoeken, is er ook weer het  vertrouwde Face to Face werken. En de hand drukken.

tot zover de update.

Hieronder de geschiedenis


Bouw muur om huis voor ongewenst zwangere meisjes in Zuidoosten Sri Lanka (project 2014-21)

Enige jaren geleden kwamen we in contact met een voor Sri Lanka zeer uitzonderlijke situatie. Een lokaal persoon, die al zijn geld heeft gestoken in het opzetten van Stichting Meth Sewa, heeft zich het lot aangetrokken van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en hen een onderkomen gegeven in het zuidoosten van Sri Lanka. In de afgelopen jaren zijn er projecten afgerond die hij deels met ondersteuning van Stichting Ayubowan en deels van zijn spaargeld heeft betaald.

Heel bijzonder is dat hij op hetzelfde terrein ook een opvanghuis begonnen is voor jonge meisjes vanaf 11 jaar (!!) die ongewenst zwanger zijn en aan hun lot worden overgelaten. Ook daaraan hebben we  bijgedragen d.m.v. de aanschaf van meubels.

In het gebied waar deze ongewenst zwangere meisjes wonen (meestal in de leeftijd van 11-14 jaar!) drinken veel mannen alcohol, bijvoorbeeld Kasippu (en zeer sterke en giftige soort Arrack). Veel mannen zijn ook verslaafd aan het roken van een soort heroïne die bekend staat als ganja.

Om die reden zullen deze mannen hun kind dus nooit erkennen. Maar nog erger, in de meeste gevallen weten zij als gevolg van hun verslavingen niet dat zij een vrouw/meisje zwanger hebben gemaakt. Het schrijnende van dit alles is dat deze vrouwen/meisjes door de mannen in een ‘val’ zijn gelokt.

Wanneer deze vrouwen/meisjes in de ‘val’ zijn gelokt en in dit gewetenloze leven terecht zijn gekomen, willen ze niets liever dan dit enorme drama achter zich laten en zo snel mogelijk de zwangerschap afbreken. Als dit niet lukt worden kinderen direct na de geboorte ‘afgestaan’.

Gelukkig is er, zoals aangegeven, nu een lokale organisatie in Sri Lanka die voor deze vrouwen (meisjes) opkomt en hen een waardige zwangerschap en (mentale) nazorg kan bieden en ook de geboren kinderen opvangt en eventueel ook enkele gezinsleden wanneer die van de ongewenste zwangerschap weten (dit wordt uit schaamte meestal verzwegen).

In Sri Lanka zijn maar enkele van dit soort opvanghuizen en die liggen in de buurt van Colombo en dus ver van het Zuidoosten van Sri Lanka. Voor de ongewenst zwangere vrouwen/meisjes is dit eenvoudigweg te kostbaar en te ver weg om hier gebruik van te kunnen maken.

Na de ‘grand opening’ die Stichting Ayubowan begin 2014 heeft gedaan, mochten we een kijkje in het huis nemen. Een voor Srilankaanse begrippen een prima huis waar deze ongewenst zwangere meisjes/vrouwen opgevangen kunnen worden.

Nog even wat achtergrond informatie over de ongewenst zwangere meisjes. De leeftijd ligt tussen de 11 en 16 jaar. Hoe komt dat nu, de mensen werken hier meestal als boer en die verblijven vaak ook in de nacht op het land om de oogst te beschermen tegen o.a. olifanten. Dit betekent dat de zeer jonge meisjes alleen thuis worden achter gelaten en dan meestal ‘past’ een ander familielid op hen. Deze mensen gebruiken heel erg vaak een combinatie van ganja en kudu (soort heroïne) en alcohol en de volgende dag weten ze niet meer wat er is gebeurd. Gevolg hiervan is dat in deze omgeving het hoogste percentage ongewenst zwangere meisjes van heel Sri Lanka rond loopt.

Zeer schrijnend, maar met de hulp van een anonieme sponsor hebben we toch de basis gelegd om de kinderen ondanks deze enorm heftige ervaring een toekomst te geven. Want naast psychische hulp krijgen ze ook een beroepsopleiding in de 2 jaar dat ze daar verblijven, en om ze weer te laten wennen aan de ‘boze buitenwereld. Na de opvang hebben ze een goede basis om hun boterham te kunnen verdienen.

De totale begroting (incl. post voor onvoorziene kosten) is LKR 1.596.000, dit komt op dit moment (december 2014) overeen met € 9.959.

Wil jij of ken je iemand die dit project wil steunen, maak dan je gift over op IBAN NL33INGB0003 961585 t.n.v. Stichting Ayubowan, o.v.v. Project 2014-21

Dan zorgen wij ervoor dat je gift op de juiste plek komt!