Beginpagina > projecten > Creëren afscheiding om convent voor veiligheid kinderen in Wahakotte (Project 2011-04)

Enige tijd geleden ontving Stichting Ayubowan een aanvraag uit Wahakotte voor het plaatsen van een afscheiding om het convent, dit ter bevordering van de veiligheid en vrijheid van de kinderen.

De motivatie voor een afscheiding rondom het convent is gelegen in het feit dat langs de kant naar het dorp van het kindertehuis een draad is gespannen waar wat struikjes staan. Tussen die draad en struikjes zijn takken van bananen bomen gestopt, maar helaas biedt dit niet voldoende bescherming voor de kwetsbare kinderen die in het convent leven. Het kindertehuis ligt namelijk dicht bij de afscheiding naar het dorp, ook de toiletten en wasgelegenheid is daardoor een onveilige c.q. onvrije plaats.

Momenteel kunnen vreemden (hoofdzakelijk mannen en jongens) gewoon tussen de afscheiding doorlopen iets wat de éne kant de veiligheid in negatieve zin beïnvloed en aan de andere kant wordt zo de privacy van de meisjes in het convent ernstig aangetast. Ook is de speelplaats van de meisjes aan de zijkant van het convent gesitueerd en dus kunnen de meisjes ook hier niet veilig spelen.

 

Om die reden heeft Stichting Ayubowan besloten de afscheiding te bekostigen, aangezien dit, ondanks dat het bouwactiviteiten zijn, toch bijdraagt aan onze doelstellingen, namelijk is veiligheid en geborgenheid een “eerste levensbehoefte”. Met de bouw van deze afscheiding (muur) worden de meisjes geholpen om weer vrij naar het toilet te kunnen gaan, te douchen en te spelen!

De huidige status van het project is dat het door het bestuur is goedgekeurd en dat het contract getekend retour is gekomen. De betaling is gedaan en uit Sri Lanka is de ontvangst hiervan bevestigd. Het project is in juli 2012 volledig afgerond.

Hieronder worden enkele foto’s getoond die de oude en de verbeterde situatie weergeven, en zeg nu zelf…..een veilige en vrije leef- en speelomgeving is dit nu wel geworden!

Tijdens ons werkbezoek in januari 2012 waren al wat vorderingen te zien. De foto’s hiervan zijn opgenomen in de diapresentatie hierboven. Helaas is gebleken dat er een 300 jaar oude boom in de weg stond die moest worden verwijderd. Helaas zijn hierdoor ook de kosten toegenomen en wel met LKR 45.000. Uiteraard is besloten deze verhoging (omgerekend €266) te vergoeden. Deze is dan ook overgemaakt naar Sri Lanka

Inmiddels is het proeject volledig afgerond. Ondanks een kleine budgetvergroting, hebben we ervoor gezorgd dat er nu voldoende bescherming voor de kwetsbare kinderen die in het convent leven is. Ondanks dat het niet zichtbaar is op de foto’s is de speeltuin eveneens terug geplaatst.

Onderstaand de brief die we uit Sri Lanka hebben ontvangen:

 Wahacotte, 16-07-2012.

May the peace of the Lord be with you!

 

Mar. Gabriël and members of the board of the Ayubowan Foundation, It is with immense gratitude I write this little note for the financial support rendered to build the boundary wall. This is great help for the children home. Thank you for your generous contribution. The children are very grateful to you and pray for you.
Herewith I have send the bill of the actual spending of the boundary wall.

Thank you once again and good Lord bless you and reward you.

We keep you in our prayers.

With love, Sr. L.

Het totaalbedrag van dit project is uiteindelijk uitgekomen op LKR 436.000,08. Inclusief de transactiekosten en koersverschillen vertegenwoordigd dit een bedrag van € 2.586.