Beginpagina > projecten > Creëren tube-well voor voldoende water in droge periode in Kalmunai (Project 2012-02)

Creëren tube-well voor voldoende water in droge periode in Kalmunai (Project 2012-02)

De huidige waterhuishouding is niet geschikt om te voorzien in voldoende water tijdens de droge periode in Sri Lanka.

Echter staat dit niet op zichzelf. Enige tijd geleden hebben we project 2010-05, het renoveren van de toiletten en doucheruimtes in het Little Flower Girlshome te Kalmunai met goed gevolg afgerond. Dit heeft een zeer positief effect gehad op de hygiënische omstandigheden in dit convent.

Voorzieningen op het gebied van goede hygiëne zijn er niet of nauwelijks in Sri Lanka. In Kalmunai zijn dus werkende toiletten en wasgelegenheden, waardoor de behoeften niet meer in de open lucht hoeft te worden gedaan en de kinderen zich ook op regelmatige basis kunnen wassen. Echter doordat de waterhuishouding niet in orde is kunnen de kinderen zich in de droge periode van april – september onvoldoende wassen en zijn de toiletten niet door te spoelen en niet bruikbaar.

Bacteriën krijgen zo de kans zich snel te verspreiden. Het grondwater dat dienst doet als drinkwater raakt hierdoor besmet, evenals het voedsel dat ermee wordt bereid. Daarnaast verspreiden dieren de bacteriën, omdat ze door de uitwerpselen heen scharrelen en in en rondom het huis lopen.

Kinderen (onze doelgroep) zijn het meest kwetsbaar. Op plekken waar veel kinderen samenkomen, zoals op dit convent, is met goede hygiëne dan ook het meest te winnen, namelijk het beperken van diarree. Het voorzien in een goede waterhuishouding bij dit convent is cruciaal bij het oplossen van deze problemen. Het maakt bovendien een enorm verschil als kinderen hun handen wassen met schoon water. Vooral na toiletbezoek en vóór het eten. Alleen al door handen wassen kan meer dan 40 procent van het aantal gevallen van diarree wereldwijd worden voorkomen (Bron: Verenigde Naties en edethelpt).

Een eenvoudige manier om gezond te blijven.

Maar… dan moet er natuurlijk wel voldoende water zijn, ook in de droge perioden, om het toilet door te spoelen en ook de mogelijkheid om je handen te wassen met schoon water zijn. Daarom heeft Stichting Ayubowan besloten het Little Flower Girlshome in Kalmunai hierin te voorzien.

De huidige status van het project is dat het project is goedgekeurd op basis van de ontvangen offertes. Dit heeft overigens lange tijd geduurd, omdat de plaatsing ervan duurder was dan in eerste instantie was aangenomen. Er zijn alternatieven onderzocht, waaronder het plaatsen van watertanks die het water tijdens de regenperiode op moesten slaan. Echter is toch een overwogen beslissing genomen te gaan voor een structurele oplossing, te weten het plaatsen van een goede tube-well.
 Deze beslissing is mede tot stand gekomen doordat een financier is gevonden voor het bekostigen van dit project.

Het contract is door ons lokale contactpersoon in Sri Lanka ondertekend. Dit betekent dat de betaalopdracht voor de eerste termijn is vertrekt en de ontvangst hiervan is door ons lokale contactpersoon gevestigd. Normaliter zal het project media augustus gereed moeten zijn, echter is er vertraging opgetreden omdat de regering van Sri Lanka eerst een vergunning dient te verstekken en dat laat lange tijd op zich wachten. Het project wordt zeker gerealiseerd, echter niet conform planning. Afgelopen periode is een bodemonderzoek gehouden om te onderzoeken of er daadwerkelijk water in de grond aanwezig is en op welke manier de tube-well gecreëerd moet worden. Inmiddels is uit dat onderzoek gebleken dat de boden geschikt is voor een dergelijke well. De aanbetaling aan het bedrijf die deze well gaat slaan is vertrekt en binnen enkele weken zal met de werkzaamheden worden begonnen.

Inmiddels is de put geslagen, echter is vermoedelijk vanwege de tsunami de bron erg zout en mag de bron niet worden gebruik voor consumptie. 
Dus het project is helaas niet positief afgerond. Wel krijgen we LKR 100.000 retour voor het niet kunnen gebruiken van de well.

Na intensief contact met het contactpersoon in Sri Lanka is besloten het convent aan te laten sluiten op de waterleiding. Dat lijkt een super oplossing, maar dit betekent wel dat er maandelijks kosten gemaakt moeten worden i.v.m. het waterverbruik, maar gebleken is dat dit de meest passende oplossing is voor deze situatie. De bestaande put is schoon gemaakt, maar daarmee is er nog steeds een primitieve situatie omdat alles dan met emmers naar boven moet worden gehaald en er geen stromend water zal zijn. Dus in nauw contact met het waterleidingbedrijf is besloten een tweetal aansluitingen te maken vanaf de hoofdweg, dus er moest onder de weg door worden gegraven en volledig nieuwe leidingen worden aangelegd naar de ondergrondse water opslag. Maar goed, al deze werkzaamheden zijn binnen budget uitgevoerd en een lokaal persoon draagt zorg voor de maandelijkse bedragen voor het water.

Dit betekent dat er nu in alle ‘natte ruimtes’ stromend water is, dus er kan worden gedoucht, worden gewassen, en nog belangrijker het water is geschikt, zij het met een filter , voor consumptie. Tijdens ons recente werkbezoek was er nog één punt niet gereed en dat was een deksel welke ervoor zorgt dat er geen dengue zal worden verspreid door dit stilstaande water. Dus LKR 12.000 achter gelaten (ongeveer €60) en binnen een week was ook dit punt gereed en is daarmee het volledige project succesvol afgerond. Was dit een eenvoudig traject, alles behalve dat, maar door volhardendheid van ons lokale contactpersoon, het geduld van onze sponsor en natuurlijk de nauwe coördinatie van ons bestuur is er nu aan een belangrijke behoefte voldaan, namelijk stromend water wat ook nog eens drinkbaar is.

Net als alle andere projecten die Stichting Ayubowan ondersteunt, wordt ook dit project op een manier uitgevoerd waarbij deze wederom bijdraagt aan de lokale economie. De benodigde materialen worden lokaal gekocht en voor de bouwactiviteiten worden plaatselijke “werklieden” ingehuurd. Deze mensen hebben dan weer inkomen en kunnen dan …………. (macro economie in micro vorm).

Graag willen wij de gulle gever bedanken die de realisatie van dit project heeft bewerkstelligd!

Hieronder zijn enkele foto’s van het project te zien: