Beginpagina > projecten > Financiering bijles wiskunde en Engels voor 55 kinderen in Kotahena (Project STF010)

Studie financiering bijles Engels en wiskunde voor 55 kinderen (STF-010)

Tijdens ons werkbezoek van januari 2012 hebben we een bezoek gebracht aan Kotahena. Reden van dit bezoek was een hulpaanvraag van enige tijd geleden. Het gaat hier voor financiële ondersteuning zodat er bijlessen kunnen worden gegeven. We hebben tijdens ons werkbezoek flink moeten zoeken om het convent te vinden, na veel straatjes te hebben doorkruist en een wirwar van bochten te hebben genomen zijn we op de juiste locatie aangekomen samen met de zuster die ons elders had opgewacht. Dit hadden wij nooit zelfstandig kunnen vinden overigens.

Een alleraardige zuster liet vol enthousiasme zien wat ze voor de kinderen allemaal qua acties had lopen. Het bleek namelijk dat in dat convent kinderen worden bijgeschoold die ‘dropouts’ zijn. Dit zijn studenten die te weinig kennis hebben om mee te komen in het reguliere onderwijs en omdat zij de klas dan ophouden worden ze van school gestuurd. Met behulp van bijlessen in de vakken Engels en Wiskunde probeert de zuster de kinderen dus weer op een dermate niveau te krijgen dat ze het reguliere onderwijs alsnog kunnen volgen.

Gebeurt dit niet betekent dit dat de kinderen geen opleiding gaan volgen en gedoemd zijn om te leven in armoede. Op zich dus een goede zaak om deze hulpaanvraag te accorderen.

We gaan de bijscholingsactiviteiten voorlopig drie jaar ondersteunen voor de 55 kinderen. Overigens gaan we er eerst voor zorgen dat de kinderen wel aan een tafel kunnen zitten om zo comfortabel de lessen kunnen volgen. Dit wordt gedaan met project 2012-05.

Naast deze bijscholingsactiviteiten fungeert dit convent ook als dagopvang voor jonge kinderen terwijl de ouders werken, om toch nog een bron van inkomsten te hebben. De kosten voor de ouders per kind is LKR 100, ongeveer € 0,69 per maand! Dit laat wel zien hoe weinig die ouders verdienen en hoe essentieel het is dat Stichting Ayubowan in dit ‘gat’ springt.

De huidige status van het studiefonds is dat deze door het bestuur is goedgekeurd voor een periode van drie jaar.
Het contract is door alle partijen ondertekend en terug gekomen uit Sri Lanka. Na een succesvol eerste en tweede jaar is ook de betaalopdracht voor de eerste helft van het derde jaar overgemaakt. De leraren zijn wederom gecontracteerd waardoor niets in de weg staat om de bijlessen Engels en Wiskunde te continueren!

Het enige probleem waar we tegenaan zijn gelopen is dat door de aanleg van de nieuwe snelwegen vanaf Colombo veel gezinnen verplicht zijn verhuisd en de afstand naar de bijlessen soms te ver zijn geworden. Hierdoor zijn de klassen iets kleiner geworden. Dus ook de aanleg van de snelwegen beïnvoeden in negatieve zin de toekomst van de kinderen! Heel zuur om te zien, maar inmiddels zijn er wel nieuwe kinderen uit de omgeving aangetrokken waardoor de klassen alsnog vol zitten!

Enkele foto’s van het ‘schooltje’ en de kinderen te zien waaronder ook foto’s van eind 2013.

Het totaalbedrag van dit studiefonds voor de periode van drie jaar is momenteel begroot op LKR 288.000. Met de wisselkoers van mei 2012 (toen is het project gebudgetteerd) vertegenwoordigt dit een bedrag van € 1.737,80.