Beginpagina > projecten > Intensive Course English in Jaffna, Hanwella, Kurukkalmadam en Yatiyanthota (KKB 2015-01, KKB 2015-02, KKB 2015-03 en KKB 2015-04)

In juli 2014 overleed de heer Koekenberg. Hij was een oud-schrijfouder van Hanwella.  Bij leven heeft de heer Koekenberg gevraagd aan zijn vier dochters een deel van zijn nalatenschap aan te wenden voor onderwijs aan kinderen in Sri Lanka in het algemeen en in het bijzonder in Hanwella.

In overleg met zijn dochters is besloten om een  intensieve cursus Engelse (Intensive Course English) te starten met als doel dat de kinderen na de cursus het Engels goed kunnen spreken, lezen, begrijpen en schrijven; dit alles op een hoog niveau. Hiervoor is al een pilot project gestart in Yatiyanthota, waarover de dochters zeer gecharmeerd waren en overtuigd waren dat dit goed past bij de wens van hun overleden vader.

Overeengekomen werd dat Stichting Ayubowan een bedrag over een periode van 5 jaar kan verwachten waarmee  de cursussen gefinancierd kunnen worden. Vanuit deze donatie kunnen de leerkracht(en) en het studiemateriaal worden betaald.

Intussen zijn diverse locaties geselecteerd waar de intensieve cursus Engels plaats (gaan) vinden:

  1. Jaffna (KKB 2015-01), is begin april 2015 Dit is een jongensschool in het ex-oorlogsgebied en de voertaal is Tamil.
  2. Hanwella (KKB 2015-02), is eind april 2015 gestart. Dit is een meisjestehuis en ook het tehuis waar het schrijfkind van dhr. Koekenberg verbleef. De voertaal is Singalees.
  3. Kurukkalmadam(KKB 2015-03), is de 2de week van mei 2015 gestart. Dit is een jongenstehuis in het ex-oorlogsgebied en de voertaal is Tamil.
  4. Yatiyanthota (KKB 2015-04): Een pilot Engelse les was in 2014 gestart en wordt na de beëindiging hiervan eind 2015 de eerste week van 2016 m.v. het Koekenberg fonds gecontinueerd. Het is een meisjesconvent en de voertaal is Singalees

 

Zoals hierboven de status van de diverse projecten is terug te lezen kunnen we melden dat dergelijke initiatieven enorm goed door onze locale contactpersonen worden opgepakt.

In Kurukkalmadam zijn er zelf geheel op eigen initiatief toelating ‘examens’  gehouden om er zeker van te zijn dat de kinderen al een bepaald niveau hebben om ervoor te zorgen dat de snelheid in de lessen blijft zitten en niet de hele klas wordt opgehouden door iemand die helaas het gewenste niveau (nog) niet heeft.

Maar ook in Jaffna en Kurukkalmadam gaf men aan enorm blij te zijn met dit initiatief omdat dit daadwerkelijk kansen biedt om voor deze kinderen de kans op een baan te vergroten en daarmee hun toekomst te verbeteren! enige probleem waar direct tegenaan werd gelopen is dat als gevolg van de jarenlange burgeroorlog er nog steeds geen lesmateriaal is vanuit het Tamil naar het Engels en vice versa, moeten de leraren dit zelf maken.

Om hen hierbij te ondersteunen hebben we zowel in Jaffna alsook in Kurukkalmadam een beamer en een presentatiescherm aangeschaft zodat de leraar het door hem zelf gemaakte lesmateriaal kan presenteren. De beamer werd gefinancierd uit het Koekenberg fonds.

Uit de foto’s is op te maken hoe blij men hiermee is! (Volgen)

Om een indruk te geven hoe we het programma ICE hebben opgezet leggen we dit hieronder graag kort uit.

De intensieve cursus Engels wordt gegeven aan een bepaalde groep kinderen die geselecteerd worden op het tonen van inzet maar tevens beschikken over voldoende leerkwaliteit.

De duur van de cursus is 100 lesuren verdeeld over 2 jaar (elke zaterdag 1 uur) dan wel 1 jaar (elke zaterdag 2 uur).

De cursus kan ook in andere tehuizen worden georganiseerd wanneer een sponsor (of een groep sponsoren) wordt gevonden voor ten minste 3 jaar, ter plaatse een leerkracht beschikbaar is en er voldoende studenten zijn die aan de criteria voldoen.

Kosten voor 5 jaar LKR 450.000  (=  € 3200,00). Wanneer de donatie gedaan wordt in de vorm van een “overeenkomst periodieke gift in geld” kan de donatie geheel afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.  Neem contact op met onze penningmeester als u hierover meer informatie wilt.

 

Wil je ook ICE ondersteunen binnen een andere school / tehuis, en daarmee helpen de kansen vergroten voor een betere toekomst van deze kinderen? Neem contact op met onze penningmeester via penningmeester@ayubowan.org, of neem contact op via ons secretariaat.

Direct een bijdrage overmaken kan natuurijk ook. Doe dit dan op IBAN NL33INGB0003 961585 t.n.v. Stichting Ayubowan, o.v.v. Koekenberg fonds.

 

Dan zorgen wij ervoor dat je gift op de juiste plek komt!