Beginpagina > projecten > Bouw van Tubewell bij Meth Sewa in Zuid-Oosten van Sri Lanka (project 2014-19)

Ondersteunen bij bouw van Tubewell (waterput) bij Meth Sewa in zuid-oost Sri Lanka (project 2014-19)

Enige jaren geleden kwamen we in contact met een voor Sri Lanka zeer uitzonderlijke situatie. Een lokaal persoon, die al zijn geld heeft gestoken in het opzetten van Stichting Meth Sewa, heeft zich het lot aangetrokken van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en hen een onderkomen gegeven in het zuidoosten van Sri Lanka. In de afgelopen jaren zijn er projecten afgerond die hij deels met ondersteuning van Stichting Ayubowan en deels van zijn spaargeld heeft betaald. Heel bijzonder is overigens dat hij op hetzelfde terrein ook een opvanghuis begonnen is voor jonge meisjes vanaf 11 jaar (!!) die ongewenst zwanger zijn en aan hun lot worden overgelaten. Ook daaraan hebben we bijgedragen d.m.v. de aanschaf van meubels.

Er wonen intussen 31 gehandicapten in zijn tehuis. Zij hebben hun beide ouders verloren of hun moeder of vader heeft de familie verlaten en nu is er niemand meer die voor hen kan zorgen. De leeftijd van de opgevangen gehandicapte “kinderen” varieert van 2,5 tot 33 jaar. Voor hen is al twee jaar lang via de oliebollenactie uit Ommen in 2013 en 2012 geld ingezameld voor hun medicijnen en fysiotherapie.

Enige tijd geleden ontvingen we de aanvraag voor een tubewell (een diepe pijpleiding in de grond die zorgt voor water). De huidige waterhuishouding is niet geschikt om te voorzien in voldoende water tijdens de droge periode in Sri Lanka en kan daardoor ook niet zorgen voor voldoende hygiëne.

De aanvraag is eigenlijk een logisch gevolg van een ander project. We hadden al project 2014-18, het creëren van een badkamer voor gehandicapte meisjes, met goed gevolg afgerond. Dit heeft een heel positief effect gehad op de hygiënische omstandigheden. Voorzieningen op het gebied van goede hygiëne zijn er niet of nauwelijks in Sri Lanka. Bij Meth Sewa zijn nu werkende toiletten en wasgelegenheden, waardoor de behoeften niet meer in de open lucht hoeven te worden gedaan. Echter doordat er niet genoeg water is, kunnen de kinderen zich in de droge periode van april – september onvoldoende wassen en zijn de toiletten niet door te spoelen en niet bruikbaar.

Wellicht nog belangrijker is dat er in die periode onvoldoende drinkwater is! Bacteriën krijgen zo de kans zich snel te verspreiden. Het grondwater dat dienst doet als drinkwater raakt hierdoor besmet, evenals het voedsel dat ermee wordt bereid. Daarnaast verspreiden dieren de bacteriën, omdat ze door de uitwerpselen heen scharrelen en in en rondom het huis lopen.

Kinderen (onze doelgroep) zijn het meest kwetsbaar. Op plekken waar veel kinderen samenkomen, zoals bij deze stichting, is met goede hygiëne dan ook het meest te winnen, namelijk het beperken van diarree. Het voorzien in een goede waterhuishouding is daarom cruciaal bij het oplossen van deze problemen. Alleen al door handen wassen kan meer dan 40 procent van het aantal gevallen van diarree wereldwijd worden voorkomen (Bron: Verenigde Naties en edethelpt).

Een eenvoudige manier om gezond te blijven. Maar… dan moet er natuurlijk wel voldoende water zijn, ook in de droge perioden, om het toilet door te spoelen en om je handen te wassen met schoon water.

De totale kosten voor dit project zijn begroot op LKR 410.000 wat inclusief transactiekosten overeenkomt met € 2518.83.

Stichting Ayubowan is dan ook bijzonder blij dat de families Dijkstra en Wiersma met hun jaarlijkse oliebollenactie in Ommen in 2014 gaan proberen het geld voor de tubewell bij elkaar te bakken. Extra bijzonder detail is dat ze dit jaar voor het 25e jaar bakken! En altijd is de opbrengst voor een van de projecten van Stichting Ayubowan!

Update 5 januari 2015
De opbrengst van de oliebollenactie is uitgekomen op € 2.500,-! Dat betekent dat de aanleg van de Tubewell kan beginnen. We gaan de Meth Sewa Foundation blij maken met dit heuglijke nieuws.

Update 16 februari 2014
Het is enorm snel gegaan. Nadat het contract ondertekend terug was ontvangen direct het geld overgemaakt en binnen de kortste keren was een aannemer gevonden. Bodem onderzoek was positief en een proefboring was succesvol. Direct besloten om door te pakken en de definitieve tubewell aan te sluiten met een fantastisch resultaat namelijk een wateropbrengst van 70 liter per minuut en voor Srilankaanse begrippen is dit enorm!

Het uiteindelijke bedrag incl. de wisselkoersverschillen (de Euro / Dollar / Srilankaanse roepie verhoudingen) is uitgekomen op LKR 369.180 (dus iets minder dan begroot) en dat vertegenwoordigd een bedrag van €2.443.

Wil jij de gehandicapte kinderen of de ongewenst zwangere meisjes ook helpen? Ze hebben voortdurend behoefte aan medicijnen en fysiotherapie. Maak  je gift over op IBAN NL33INGB0003 961585 t.n.v. Stichting Ayubowan, o.v.v. Gift Meth Sewa.
Dan zorgen wij ervoor dat je gift op de juiste plek komt!