Beginpagina > projecten > Ondersteuning gehandicapte kinderen (Project 2012-16)

Ondersteuning gehandicapte kinderen (Project 2012-16)

Enige tijd geleden ontving onze Stichting een project aanvraag van de Meth Sewa Foundation in Sri Lanka die naast de opvang van ongewenst zwangere vrouwen in het Zuidoosten van Sri Lanka ook een tehuis heeft waar zowel verstandelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen worden opgevangen.

Zij hebben 15 kinderen in het tehuis die ofwel hun beide ouders hebben verloren of waarvan de moeder of vader de familie heeft verlaten en er dus niemand meer voor deze gehandicapte kinderen kan zorgen. Voor 13 van deze kinderen is geld nodig om hen op te kunnen vangen en de juiste verzorging te geven.

Zo is er bijvoorbeeld een kind van 2 jaar oud die niemand meer heeft om voor hem te zorgen aangezien zijn beide ouders zijn gestorven en de overige familieleden niet de verantwoordelijkheid konden dragen om voor het verstandelijk en lichamelijk beperkte jongetje te zorgen.

De maandelijkse uitgaven bedragen per kind LKR 5.000 (met de huidige wisselkoers komt dit overeen met €30) en dienen voor de noodzakelijke voedsel en medicijnen maar ook voor hun fysiotherapeutische behandeling. Wanneer wij als stichting deze kinderen kunnen ondersteunen betekent dit dat zij tijdens het verblijf in het tehuis de beste zorg krijgen om hun leven op een respectvolle manier te leiden, ondanks hun handicap. In een land als Sri Lanka worden gehandicapte(n) (kinderen) nog steeds moeilijk geaccepteerd en aangezien dit initiatief zeer uitzonderlijk is hebben wij besloten juist deze groep kansarme kinderen te ondersteunen! Het projectnummer is 2012-16.

Onderstaande foto’s laten de kinderen zien die onze hulp het meeste nodig hebben en ook de foto’s die we tijden het bezoek hebben genomen!

Dit project is door het bestuur goedgekeurd, maar alleen als we een sponsor vinden die dit kan bekostigen.

Afgelopen januari (2013) is een bezoek aan dit ‘project’ gebracht en is besproken hoe dit het beste kan worden uitgevoerd en op welke wijze dit kan worden gecontroleerd, zodat de gelden wel aan de juiste middelen worden besteed.
Tijdens dit bezoek is overeengekomen dat de gelden naar de kinderen gaan die deze steun het hardste nodig hebben. Iedere 2-3 maanden wordt een rapport naar ons verstuurd waarin de verantwoording van het geld wordt opgenomen.

Het contract is door ons lokale contactpersoon in Sri Lanka getekend en hebben wij de betaalopdracht voor de eerste termijnbetaling in orde gemaakt. Vanwege de hoogte van het bedrag splitsen wij dergelijke bedragen zodat we goede controle uit kunnen oefenen en wij ons ervan kunnen overtuigen dat het op de juiste manier wordt besteed. De ondersteuning is gestart, we hebben per kind een zeer uitgebreid verslag ontvangen, echter vanwege de privacy hebben we besloten dit niet openbaar te maken. Het geld wordt besteed aan de juiste dingen zoals afgesproken in het contract wat is afgesproken. Inmiddels zijn rapportages ontvangen waar zij het geld aan hebben besteed en tevens zijn ook foto’s ontvangen waaruit blijkt dat de kinderen regelmatig door een arts worden onderzocht. Wanneer er meer informatie wordt ontvangen maken we dit vanzelfsprekend bekend. Door dit project wordt de levenskwaliteit van de kinderen vergroot en dat is goed om te zien!

Vanwege het grote bedrag wat door de sponsor bijeen is gebracht een korte uiteenzetting van hoe dit ‘oliebollenproject’ tot stand is gekomen:
Zaterdag 29 december 2012 zijn voor dit project van Stichting Ayubowan oliebollen en appelflappen gebakken. Fam. Wiersma en Fam. Dijkstra hebben met vele vrijwilligers totaal zo’n 4300 stuks gebakken. Opbrengst € 1.900,00! Hieronder enkele foto’s om u een indruk te geven van deze actie. Alle sponsors, oliebolleneters, -kopers, gulle gevers en niet te vergeten alle medewerkers op de voor- en achtergrond VAN HARTE BEDANKT namens de gehandicapte kinderen!!!

Bekijk de foto’s van het eveneens in uitvoering zijnde project 2012-14, meubels voor opvanghuis voor ongewenst zwangere vrouwen in het Zuidoosten van Sri Lanka.

De totale kosten voor de ondersteuning van deze 13 kinderen is begroot op LKR 787.800 voor één jaar. Met de huidige wisselkoers (januari 2013) is dit bedrag ongeveer € 4703. Het door het oliebollen bij elkaar gebrachte bedrag is €1.900 wat betekent dat er ongeveer 6 kinderen voor een jaar geholpen kunnen worden, een fantastisch resultaat!