Beginpagina > projecten > Ondersteuning gehandicapte kinderen (Project 2014-08)

Ondersteuning gehandicapte kinderen (Project 2014-08)

Een Srilankaanse inwoner, trekt zich het lot aan van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en geeft hen een onderkomen in het zuidoosten van Sri Lanka. Hij is hiervoor de Meth Sewa Foundation gestart. Maar hij ontvangt te weinig donaties.

Deze man heeft natuurlijk te maken met extra kosten voor medicijnen, fysiotherapie en dagelijkse verzorging. De kosten bedragen maandelijks omgerekend ongeveer € 400,-. Op hetzelfde terrein is dezelfde man ook een opvanghuis begonnen voor jonge meisjes vanaf 11 jaar (!!) die zwanger zijn en aan hun lot worden overgelaten.

Inmiddels wonen er 31 kinderen in het tehuis die ofwel hun beide ouders hebben verloren of waarvan de moeder of vader de familie heeft verlaten en er dus niemand meer voor deze gehandicapte kinderen kan zorgen. Voor 23 van deze kinderen is geld nodig om hen op te kunnen vangen en de juiste verzorging te geven. De leeftijd van de opgevangen gehandicapte kinderen varieert tussen 2,5 tot 33 jaar.

Zo is er bijvoorbeeld opnieuw een kind van 2,5 jaar binnen gekomen die niemand meer heeft om voor hem te zorgen aangezien zijn beide ouders zijn gestorven en de overige familieleden niet de verantwoordelijkheid konden dragen om voor het geestelijk en lichamelijk gehandicapte jongetje te zorgen.

De maandelijkse uitgaven bedragen per kind LKR 5.000 (met de huidige wisselkoers komt dit overeen met €30) voor voedsel, dagelijkse verzorging, medicijnen en fysiotherapie. Wanneer wij als stichting deze kinderen kunnen ondersteunen betekent dit dat zij tijdens het verblijf in het tehuis de beste zorg krijgen om hun leven op een respectvolle manier te leiden, ondanks hun handicap. In een land als Sri Lanka worden gehandicapte(n) (kinderen) nog steeds moeilijk geaccepteerd en aangezien dit initiatief zeer uitzonderlijk is hebben wij besloten juist deze groep kansarme kinderen te ondersteunen!

Dankzij de oliebollenactie ontvangt dit project al twee jaar een prachtig bedrag aan steun.  En dat het geld goed terecht komt is tijdens het werkbezoek van april 2014 wel te zien. We zien een enorme verbetering ten opzichte van vorig jaar. De foto’s zijn gemaakt tijdens het werkbezoek in 2014.

Inmiddels zijn de twee jaar verstreken en is dit project vanuit onze financiële zijde gereed. Inmiddels is de eigenaar van de Stichting beloond door een certificaat welke door de Wellawaya Divisional Secretariat Division is uitgereikt. Dit certificaat toont aan dat hij begaan is met de gehandicapte kinderen. Het certificaat uit door de Chief Incumbant en Daham School kinderen en leraren en alle ouders uit de omgeving, waar hij natuurlijk enorm trots op is. De foto toont dit certificaat.

Verder laat het PDF document (klik hier) alle informatie over de kinderen zien maar ook een aantal foto’s laten zien hoe blij de kinderen zijn met een knuffel die ze voor de kerst hebben ontvangen.

Natuurlijk is een dergelijk project als dit nooit gereed, echter is besloten dit project op dit moment niet te verlengen. Ondanks dat is het een mooi project geweest en zijn de resultaten zeer positief.

Wil jij de gehandicapte kinderen ook helpen? Maak dan je gift over op IBAN NL33INGB0003 961585 t.n.v. Stichting Ayubowan, o.v.v. projectnummer  2014-08. Dan zorgen wij ervoor dat je gift op de juiste plek komt! Alvast hartelijk dank!