Beginpagina > projecten > Studiefinanciering voor 20 kinderen in de omgeving van Ja-Ela en Kandana (STF-011)

Studiefinanciering voor kansarme kinderen in de Ja-Ela en Kandana omgeving (STF-011)

Enige tijd geleden hebben we een aanvraag gekregen van de Rotary Club uit Ja-Ela / Kandana om samen met hen een 20 studenten (zowel meisjes als jongens) te voorzien van een studiefonds. Het doel van dit studiefonds is dat de studenten financiële ondersteuning ontvangen voor het aanschaffen van studiemiddelen met als eindresultaat een afgerond A-level (vergelijkbaar met HAVO niveau in Nederland).

Het studiefonds is bestemd voor de allerarmste kinderen uit de Ja-Ela en Kandana omgeving die hiermee de mogelijkheid krijgen te gaan studeren. Stichting Ayubowan heeft besloten dit tot eind 2014 te ondersteunen.

Door het verstrekken van deze ‘scholarships’ komt een goede toekomst van die kinderen een stap dichterbij. Stichting Ayubowan is dan ook van mening dat de kinderen met een goede opleiding in Sri Lanka beter af zijn, aangezien zij zo op eigen benen komen te staan.

Dit sluit dan ook naadloos aan op zowel de doelstellingen van ons alsmede één van de millenniumdoelen.
Tenslotte is een goede controle van dit studiefonds geborgd met een lokaal contactpersoon in Sri Lanka, zodat we altijd goed op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van de studenten.

De huidige status van het project is dat het door het bestuur is goedgekeurd en het contract ondertekend uit Sri Lanka retour is gekomen. Het geld voor inmiddels het tweede jaar is naar Sri Lanka overgemaakt. Dit bedrag zal worden verdeeld onder studenten van twee meisjes scholen, te weten het St. Sebastian’s Convent in Kandana en het Mary Immaculate Convent in Tudella, Ja-Ela.

Het eerste annual report is ontvangen en heeft aangetoond dat het geld op de correcte wijze wordt besteed.  Verder ontvingen we ook twee foto’s die een aantal kinderen die momenteel worden ondersteund laten zien….

Op 11 januari 2013 hebben Gabriël Koetsier en Ton Langhout een bezoek gebracht aan dit project. Hieronder een kort verslag van dat bezoek:
Om half 10 werden we door de voorzitter en Placidus van de Rotary Club van Ja-Ela en Kandana opgehaald om ons mee te nemen naar een tweetal scholen waar wij als Stichting 20 kansarme kinderen financieel ondersteunen zodat zij hun studie kunnen halen. Later zal nog een derde persoon van de Rotary aanhaken maar die zagen we bij de school.

Als eerste gingen we naar de school in Kandana en daarna na de school in Ja-Ela. De op dat moment aanwezige kinderen kregen de envelop met het geld overhandigd waarmee zij 1 maand studiekosten kunnen betalen. Het geld wordt besteed aan bijlessen, studieboeken en in mindere mate reiskosten naar die bijlessen toe. Dus het wordt zeer goed en nuttig besteed. Placidus gaf aan dat wanneer we deze meisjes niet zouden helpen zij van school zouden moeten omdat ze niet mee kunnen komen met de reguliere lessen. Maar door ‘onze’ bijdragen kunnen ze de broodnodige bijlessen betalen en kunnen ze wel goed meekomen.

In de fotocollage is een aantal van de ondersteunde kinderen te zien en wordt ook een envelop met geld aan één van de meisjes overhandigd. Er is een groepsfoto gemaakt met daarop de op dat moment aanwezige kinderen, een aantal mensen van de Rotary, een lerares en de verantwoordelijke superior van de school.

De laatste betaalopdracht is inmiddels verstrekt en bevestigd uit Sri Lanka. Uiteraard pas nadat het annual report over 2013 is ontvangen alsook de individuele studieresultaten van de kinderen naar ons zijn verstuurd.

Kijkend naar deze rapportages en de enorm goede resultaten kunnen we stellen dat project STF-011, studiefinanciering voor kansarme kinderen in de Ja-Ela en Kandana omgeving goed wordt besteed en zeker een positieve bijdrage heeft aan het slagen van de studies!

Verder laten de foto’s de manier van onderwijs in Sri Lanka laten zien maar ook de scholen waar de aller armste kinderen worden gesteund.

Eveneens zijn de resultaten van de kinderen die op de drie locaties studeren toegevoegd en zie zelf hoe goed de kinderen het doen!

Inmiddels is dit project gereed en zijn de 20 kinderen eind 2014 klaar met de studies. Vanwege het succes van deze vorm van hulp hebben we in september 2014 besloten de samenwerking met de Rotary Club te continueren en het aantal kinderen uit te breiden naar 30. Dit project gaat in de boeken onder projectnummer STF-014.

De totale kosten voor dit studiefonds van juni 2012 tot eind 2014 (20 A –level studies) zijn uitgekomen op LKR 432.000. Dit komt overeen incl. koersverschillen en transactiekosten met € 2.572.