Beginpagina > projecten > Studiefinanciering voor de Junior School in Moragahakanda Watta (STF-009)

Studiefinanciering voor de Junior School in Moragahakanda Watta (STF-009)

Naar school gaan in Sri Lanka is in principe gratis, maar de ouders moeten wel betalen voor schoolkleding, boeken, schrijfmateriaal, leerlingenvervoer en aanvullende cursussen. Dat is niet mis als je weinig hebt, ook al heb je soms een beetje werk. De kinderen uit arme gezinnen, ook de talentvolle, haken dan ook vaak af en maken de school niet af. Ze komen dan (later) onvoldoende geschoold op de arbeidsmarkt en krijgen de meest slecht betaalde baantjes. En slecht betaalde baantjes zijn er in Sri Lanka genoeg. Aangezien dit schooltje ver buiten de “bewoonde wereld” ligt, namelijk in Moragahakanda Watta (nabij Kalutara), wordt deze nagenoeg niet door de Sri Lankaanse overheid gesteund. Het is letterlijk een “armen schooltje”. Indien het financieel maar eventjes kan zullen ouders hun kinderen hier niet naar toe sturen.

Maar……………het schooltje in Moragahakanda Watta wordt geholpen. Nu zijn er honderden van deze trieste schooltjes maar als je overal maar een beetje geeft, de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat, is alle hulp zo verdampt. Dus beter één schooltje goed op weg helpen dan versnipperde hulp.

Aangezien de ouders van deze kinderen enorm arm zijn is er geen geld om de kinderen naar school te sturen. Zij zijn namelijk verplicht een schooluniform te dragen en boeken aan te schaffen. Aangezien één uniform onvoldoende is zijn er minimaal twee uniformen per kind nodig en samen met de boeken is het voor de ouder(s) een enorme kostenpost. Iets wat zij niet hebben aangezien er tenslotte ook gegeten moet worden!

Zoals aangegeven wilde ouders niet naar dit “armen schooltje” sturen, maar daar is in 2010 verandering ingekomen. In dat jaar is Stichting Ayubowan een studiefinanciering project gestart in met een verbluffend resultaat!

29 kinderen kregen een volledige outfit ( 3 uniformen, schoenen, schooltas, schriften ed.). Maar daarnaast is ook de lokale middenstand ondersteund, studiemiddelen en stoffen voor de uniformen zijn in lokale winkels gekocht en door lokale naaisters gemaakt die dus ook een bron van inkomsten hadden. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.

Vanwege de goede resultaten in 2010 is besloten dit studiefinanciering project ook voor 2011 te continueren. Inmiddels is duidelijk geworden dat de hoeveelheid kinderen flink is gegroeid en inmiddels boven de 100 terecht is gekomen. Dit is tenslotte waarom wij dit doen, ervoor zorgen dat kinderen naar school gaan en zo de kansen op een betere toekomst vergroten.

Enige tijd geleden is het nieuwe schooljaar weer van start gegaan en zijn ook de diverse schoolspullen weer aan de allerarmsten uitgedeeld. Onderstaand een greep uit de vele foto’s die tijdens de openingsceremonie en uitreiking van de spullen zijn gemaakt.

Veel kinderen worden weer gesteund met dit studiefonds Dit zit er in een rugzak, fors gevuld met schoolspullen

Veel kinderen worden weer gesteund met dit studiefonds

Daarnaast is ook een korte presentatie gemaakt waarin wat meer op de details van dit studiefinanciering project wordt ingegaan. Door hier te klikken, opent het bestand.

De basis voor dit schooltje is de afgelopen twee jaar gelegd en om die reden kunnen wij hen nu ‘los’ laten. We kijken terug op een succes, we hebben vele kinderen kunnen helpen. Het project kan dan ook als afgerond kunnen worden beschouwd. Wij gaan in 2012 een nieuw studiefonds starten, dit keer in de Ja-Ela / Kandana omgeving, zodat we door meerdere delen in Sri Lanka de basis kunnen leggen waar scholen op door kunnen gaan. Meer informatie over het nieuwe studiefinancieringproject is hier te vinden.