Beginpagina > publicaties
financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2014

Het jaar was voor ons administratief-technisch een bewogen jaar. In de derde periode werd de stichting geconfronteerd met ernstige problemen rond de informatie voorziening van onze belangrijkste bank. De instroom van FLASH ( volledige naam: Stichting Projecten FLASH) in het begin van het jaar leidde tot veranderingen in de financiële vastlegging. Dit zal duidelijk waarneembaar zijn in de […]

financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2013

Achterliggend treft u de Jaarrekening 2013 van Stichting Ayubowan aan. De cijfers is laten duidelijk zien dat de “financiële crisis” ons niet onberoerd gelaten heeft. Het totaal aan gewone donaties is wel toegenomen maar dit is enkel te danken aan een paar incidentele grote giften. De kleinere giften die altijd de basis vormden van de […]

financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2012

Achterliggend treft u aan de jaarcijfers van Stichting Ayubowan. Het positief exploitatie resultaat is in belangrijke mate het gevolg van “bijzondere baten”. Hierdoor nemen, ondanks de lagere donaties, de beschikbare reserves toe. Stichting Ayubowan heeft zeer zeker niet als doelstelling haar reserves te vergroten. Het bestuur krijgt genoeg aanvragen voor financiële ondersteuning maar omdat goede […]

financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2011

Achterliggend vindt u de jaarcijfers 2011 van onze stichting. Uit deze cijfers blijkt dat de financiële crisis nu ook duidelijk merkbaar is geworden in de resultaten van het afgelopen jaar. Ondanks een incidentele grote donatie is het totale bedrag aan ontvangen “vrij te besteden donaties” sterk verminderd. De “schrijfouders” doneerden meer. Echter een de verslechterde […]