Beginpagina > publicaties > Financieel jaarverslag 2011
financieel jaarverslag

Achterliggend vindt u de jaarcijfers 2011 van onze stichting. Uit deze cijfers blijkt dat de financiële crisis nu ook duidelijk merkbaar is geworden in de resultaten van het afgelopen jaar. Ondanks een incidentele grote donatie is het totale bedrag aan ontvangen “vrij te besteden donaties” sterk verminderd. De “schrijfouders” doneerden meer. Echter een de verslechterde verhouding tussen de “euro” versus “dollar” en de hoge inflatie in Sri Lanka deed deze winst geheel teniet.