Beginpagina > publicaties > Financieel jaarverslag 2012
financieel jaarverslag

Achterliggend treft u aan de jaarcijfers van Stichting Ayubowan. Het positief exploitatie resultaat is in belangrijke mate het gevolg van “bijzondere baten”. Hierdoor nemen, ondanks de lagere donaties, de beschikbare reserves toe.

Stichting Ayubowan heeft zeer zeker niet als doelstelling haar reserves te vergroten. Het bestuur krijgt genoeg aanvragen voor financiële ondersteuning maar omdat goede onderbouwing vaak ontbreekt en/of mogelijke controle op gebruik moeilijker wordt, moeten steeds vaker zaken worden afgewezen.