Beginpagina > publicaties > Financieel jaarverslag 2013
financieel jaarverslag

Achterliggend treft u de Jaarrekening 2013 van Stichting Ayubowan aan.
De cijfers is laten duidelijk zien dat de “financiële crisis” ons niet onberoerd gelaten heeft. Het totaal aan gewone donaties is wel toegenomen maar dit is enkel te danken aan een paar incidentele grote giften. De kleinere giften die altijd de basis vormden van de ontvangsten blijven duidelijk achter.