Beginpagina > vormen-van-hulp > Steun het studiefonds

Pay Pal

Bankoverschrijving

Wilt u doneren? Wij ontvangen uw gift graag op:

NL36ABNA0621784850
t.n.v. Stichting Ayubowan
o.v.v. : ''geef het projectnr of bestemming aan''
Amersfoort
ABN AMRO

Voor slechts €7,50 per maand kan 1 kind naar school

In 1992 is het studiefonds opgericht, dat voor het eerst in 1993 werd toegekend. Mede door het gemak en het feit dat het nauwelijks merkbaar is in de portemonnee (slechts € 7,50 per maand), is deze vorm van hulpverlening voor alle partijen een groot succes.

Nadat de eerste school was volgeboekt (we willen maximaal 30 kinderen per school financieel steunen), volgde een tweede school. Inmiddels hebben we al drie scholen die op “eigen benen staan” en zij zijn niet meer van het studiefonds afhankelijk. Dat is een fantastisch resultaat! We steunen ondertussen nog 4 scholen. Bekijk hier welke studiefondsprojecten we hebben.

Wat houdt het studiefonds in?
Het studiefonds is ontstaan door vraag vanuit Sri Lanka. Want hoewel het onderwijs in Sri Lanka gratis is, zijn er aan het volgen van de lessen enkele voorwaarden verbonden waaraan kinderen van zeer arme ouders niet kunnen voldoen. Behalve het feit dat een kind dat naar school gaat, geen bijdrage kan leveren aan het gezinsinkomen, moeten er kosten worden gemaakt voor de aanschaf van kleren en schoolspullen en veelal moeten er ook reiskosten worden gemaakt.

Hoe is deelname geregeld?
Deelname aan het studiefonds is uitsluitend financieel, er is geen persoonlijk contact met een kind. Je maakt automatisch een bedrag vanaf € 7,50 over per maand. Stichting Ayubowan heeft deelname van 30 studiefinancierders per school als limiet gesteld. Als dit aantal is bereikt, volgt opname van een nieuwe school in het programma. De school kiest de kinderen uit voor deelname aan het programma. Scholen zijn verplicht eenmaal per jaar aan het bestuur verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid. Het bestuur informeert de deelnemers van het programma. Veel scholen staan op de wachtlijst om te kunnen deelnemen, hieruit blijkt dat dit programma in een behoefte voorziet. Tijdens het tweejaarlijkse werkbezoek worden deze tehuizen bezocht en gecontroleerd. Het is mooi om steeds weer vast te stellen dat ook deze vorm van hulp een enorm verschil maakt.

Omdat we nog aardig veel scholen op de wachtlijst hebben, zoeken we op dit moment 50 nieuwe donateurs die gezamenlijk iedere maand € 375,- storten. Wij kunnen dan 50 kinderen extra naar school laten gaan!

*
*
*
*
 - 
*
*

Aanmelden?

Jij wilt toch ook dat een kind in een veilige omgeving kan opgroeien en naar school kan gaan? Twijfel dan niet langer, maar meld je nu aan via dit formulier. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je van ons gegevens omtrent het overmaken.

Wil je je voor langere tijd committeren? Dat kan je belastingvoordeel opleveren. Sinds 2014 kan er een onderhandse overeenkomst gesloten worden die de periodieke gift vastlegt. Het voordeel hiervan is, dat het volledige bedrag voor je belastingaangifte aftrekbaar is (conform de wetgeving).

Klik hier voor meer informatie.